Valfille Euroopan aluekehitysrahaston tukea

Valfille on myönnetty 17.3.2017 tukea uudenlaisen kävijälaskurituotteen toteutukseen. Hanke toteutetaan kevään 2017 aikana ja siinä jatkokehitetään innovatiosetelillä aloitettua projektia uudenlaisesta pilvipohjaisesta kävijälaskurista yritysasiakkaiden tarpeisiin.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

  • innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
  • uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
  • alueiden saavutettavuuden parantamista
  • palvelualojen uusia, luovia hankkeita
  • yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
  • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
  • työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjenja palvelujen kehittämistä

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Lisätietoja hankkeesta:

Valtteri Kujala, tj, Valfi Oy
valtteri@valfi.fi
puh. 040 740 9021