Toiminnanohjausjärjestelmä helpottamaan liiketoiminnan arkea


Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP (Enterprise Resource Planning) on luotu integroimaan erilaisia yrityksessä käytettäviä järjestelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmää voi hyödyntää esimerkiksi jakelun, tuotannon ja kirjanpidon yhdistämiseen, mikä luonnollisesti kasvattaa kustannustehokkuutta, sekä antaa yritykselle mahdollisuuden jakaa resurssejaan hyödyllisemmin.

Toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoiminnalle itsensä takaisin maksava sijoitus. Kyseisiä järjestelmiä käyttävät yritykset voivat keskittää energiansa ja huomionsa niihin tekijöihin, jotka tuovat yritykselle eniten tulosta. Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä digitalisoi erilaisia manuaalisia prosesseja, sekä vähentää erilaisten järjestelmien päällekkäisyyttä yhdistämällä eri toiminnot saman järjestelmän sisälle. Olennainen ominaisuus hyvässä toiminnanohjausjärjestelmässä on myös tehostetummat työprosessit, joilla on suora vaikutus sekä asiakkaiden, että työntekijöiden tyytyväisyyteen.

Toiminnanohjausjärjestelmä rakennetaan aina yrityksen tarpeiden mukaan. Näin ollen erilaisia toiminnanohjausjärjestelmiä on yhtä paljon, kuin niitä käyttäviä yrityksiäkin. Erilaiset toimitilat, työyhteisöt ja toimialat vaativat järjestelmiltään eri asioita, joten samaa systeemiä on vaikea käyttää monessa erilaisessa tilanteessa. Esimerkiksi kauppakeskukset, jotka sisältävät parhaimmillaan jopa kymmeniä eri yrityksiä, tarvitsevat toiminnanohjausjärjestelmiltään paljon erilaisia ominaisuuksia. Useat järjestelmät on mahdollista ostaa osissa – näin ollen asiakas maksaa vain tarvitsemistaan asioista. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä modulaarisia, ja eri ominaisuudet voidaan jakaa eri moduuleihin. Omana moduulinaan kauppakeskuksissa voi toimia vaikka kävijälaskenta, sekä intranet. Eri toimintojen jakaminen moduuleiksi helpottaa myös toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä, sekä muokkaamista. Kaikkia toimintoja ei tarvitse ottaa käyttöön kerralla, ja toimintoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Siitä huolimatta, että toiminnanohjausjärjestelmä voi kuulostaa vieraalta, on sellaista käytetty erilaisissa vähittäiskaupan ketjuissa jo pitkään. Toisinaan samaa järjestelmää käytetään jopa vuosikymmeniä – ja pitkässä käytössä järjestelmä luonnollisesti vanhentuu, eikä ole enää ajassa samalla tavalla mukana. Järjestelmän päivittäminen on näin ollen olennaista sujuvan liiketoiminnan jatkumisen kannalta.