Kävijälaskuria hyödyntää vain pieni osa suomalaisista yrityksistä. Ne jotka hyödyntävät usein luottavat valokenno- tai lämpösensoripohjaiseen ratkaisuun. Näistä saatavat lukemat yleensä antavat ulos sisään- ja ulosmenevien asiakkaiden lukumäärät muutaman päivän viiveellä. Staattinen kävijälaskuri ei myöskään kiinnitä huomiota esimerkiksi asiakkaiden kasvonominaisuuksiin.

Valfin kävijälaskuri perustuu kameratekniikkaan, joka tunnistaa kahta eri sensoria hyödyntäen asiakkaat ylhäältäpäin eli ns. ”lintuperspektiivistä”. Toinen sensori asennetaan kasvojen tasolle kuvaamaan asiakkaiden kasvoja tuottaen dataa asiakasprofiilista. Hyödyntämällä molempia sensoreita, saamme asiakkaasta tarkkaa konenäköön perustuvaa kävijädataa sekä myös havaittua tietoja asiakkaiden kasvonpiirteistä, kuten ikäryhmästä, sukupuolesta ja tunnetilasta. Kaikki käsittely tapahtuu täysin koneellisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen – kasvot käsitellään reaaliajassa niitä erikseen tallentamatta.

Lue lisää kävijälaskurista
Lue lisää asiakasprofiilista